Category Archives: Blog

Rain Coat House

RAINCOAT HOUSE – NHÀ “ÁO MƯA”
– Kiến trúc sư: S.LA architecture
– Thiết kế nội thất: Giản Home
– Diện tích: 40 m²
– Năm: 2018
– Địa điểm: Hà Nội
– Chủ trì: Nguyễn Xuân Khương
– Nhóm thiết kế: Nguyễn Xuân Khương, Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Đức Huy
Photographers: Trieu Chien